Mediteranski inštitut za monitoring

Vizija

Nanotechnology: research and development
MIM supports responsible development of nanotechnology. Its strategy is:

  • to develop nanotechnology products
  • to devolve nanotechnology applications
  • to contribute toward standard development in nanotechnology
  • to build the public acceptance of nanotechnology

The general aim of MIM is to provide in knowledge supply pool in nanotechnology. The vision of MIM is to translated nanotechnology from the research labs to consumer use, motivated by sustainability, economic optimization, safety issue and public participation.

MIM is interested in development and improvement of biomedical (nanosensing, implants...) and environmental applications (nanosensing, water treatment and monitoring). MIM is aware of social dimension of nanotechnologies and the need to address ethical and social challenges with full responsibility.


Naši ostali projekti

Projekt »Mediteranskega inštituta za monitoring« smo začeli zavedajoč se kulturnega, socialnega, zdravstvenega in gospodarskega pomena ki ga ima morsko okolje na območju Sredozemnega morja. Upoštevaje njegove hidrografske in ekološke posebnosti, njegovo ekološko ravnovesje, izjemno bogato biodiverziteto in ranljivost na onesnaženje smo se odločili da z svojo dejavnostjo spodbudimo vse države Mediterana k novemu pristopu reševanja ekološke problematike kjer bomo z inovativnimi pristopi preprečili degradacijo, onesnaževanje in uničenje. Zavedajoč se odgovornosti za ohranitev te skupne dediščine za blaginjo in srečo sedanjih in bodočih generacij smo določili cilj in vizijo tega projekta, ohranimo Mediteran tak kot je nekoč bil, tak kot se ga še spominjamo.


Cilj

Z mobilizacijo vseh človeških in tehničnih resursov ki jih imamo in ki jih bomo pridobili ustvarjamo pogoje za izvajanje stalnega monitoringa v celotnem Sredozemskem morju in pogoje za izvedbo aktivnosti za preprečevanje ekoloških katastrof, ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnih virov, pomoč pri naravnih katastrofah in seveda iskanje in sanacija potencialno nevarnih točk v morju in rekah. S svojo dejavnostjo želimo spodbuditi vse države Sredozemlja k novemu pristopu reševanja ekološke problematike kjer bomo z inovativnimi pristopi preprečili degradacijo, onesnaževanje in uničenje našega okolja.

Osnovna predpostavka našega projekta je torej potreba po koordiniranem regionalnem pristopu, ki oblikuje ekosistem območja Sredozemnega morja kot celoto. S takšnim pristopom se območju lahko posvetimo na znanstvenem in ekološkem nivoju. Pozitivni vplivi se odražajo na socialni ravni, skozi sodelovanje zajemajo integracijo celotnega območja Sredozemnega morja in izpostavijo sklop združenih ciljev. Omogočen je razvoj strategij stabilnega ekonomskega razvoja celotnega območja. Razvoj je baziran na globokem razumevanju vpliva človeških aktivnosti, vključno z ekonomskim razvojem.

Emergensea


Emergensea


Aktivnosti, ki jih Mediteranski inštitut za monitoring že izvaja:

Projekt raziskave podvodnega skladišča razstreliva »Brioni«

Projekt razširitve šolskega centra in uvajanje ekoloških delavnic

Remont znanstvenoraziskovalne ladje Sirius

Akcija »Očistimo naša morja«


Naši sponzorji


Triglav

Lambda group

Inštitut za evropsko pravo

Gorenjske lekarne